НАЈБРЗА, НАЈЕФТИНА,
НАЈПРОФЕСИОНАЛНА НАЈЕФИКАСНА,
услуга на пазарот

За нас

Друштво за услуги, техничко испитување и анализа на автомати и маси за игра на среќа ВИП ИНТЕЛ ДООЕЛ Кочани.

Контакт

Тони Васевски
Управител - Овластено лице
vip_intel@yahoo.com
070 387 411 | 070231613